Services
OUR SERVICE

บริษัท บริษัท พี.พี. เบสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เป็นบริษัทผู้ออกแบบและผลิตติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ อาคารที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ หอกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง รวมไปถึงที่พักอาศัย เรามุ่งมั่นทำงาน เพื่อมองหาสิ่งที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจึงถูกออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจก่อสร้างที่หลากหลาย

01.

บ้านเดี่ยว โครงการหมู่บ้าน

เราออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง ตามหลักวิศวกรรมโดยทีมวิศกรมืออาชีพ พร้อม ติดตั้ง ก่อสร้าง และการรับประกัน

02.

โรงงาน

เราออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง ตามหลักวิศวกรรมโดยทีมวิศกรมืออาชีพ มาตราฐานระดับสากล จากทีมงานประสบการณ์ กว่า 20 ปี

03.

โกดังขนาดใหญ่

เราเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างโกดัง โรงงานนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ทั้งด้านมาตรฐานและด้านคุณภาพ โดยเน้นนำเอาหลักวิชาการและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต

04.

ที่จอดรถ

เรามีความเชี่ยวชาญสูงในการ ออกแบบ ผลิตติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ อาคารที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ

OUR SPECIALIZE

เพราะเป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กมามากกว่า 20 ปี เรามีทีมงาน ออกแบบประกอบ และติดตั้ง ที่มีประสบกรณ์และผ่านงานในระดับส่งออกไปยังต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งมั่นใจได้ว่าการบริการของเราจะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าที่หลากหลายได้ อาทิ

BUILDINGS

GAS AND OIL

POWER PLANTS

PETROCHEMICALS

INDUSTRIALS

RESIDENCE

OUR INNOVATION

บริษัท พี.พี. เบสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ใช้ ระบบ Building Information Modelling (BIM) ด้วยซอฟท์แวร์ TEKLA Structure ที่ทันสมัยที่สุด สำหรับด้านงานก่อสร้างที่มี ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ช่วยลดข้อผิดพลาด ทั้งด้านเวลาและด้านแรงงาน ทั้งในกระบวนการก่อนงานก่อสร้าง , ในระหว่างงานการก่อสร้าง และหลังงานก่อสร้าง รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการภาพรวมของโครงการ ทำให้มั่นใจ ในการส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น

Steel Detailing (Fabrication Drawings or Shop Drawings)

- Steel Structural Detailing.
- 3D Visualizations.
- Reports such as Material List, Bolts List, Cutting List etc.
- NC Files for Beam Line Production.
- DXF Files for Plate Profile Cutting.
- Electronic Files in Formats such as PDF or DWG
- 3D Viewer Fly over Models, a useful tool in erection.

Structural Engineering (Design , Analysis & Engineering certification)

- Civil Engineering.
- Steel Engineering.
- 3D Modeling – Using STAAD.Pro Software.
- Design consultancy.
- Main member design.
- Connection design.
- Design drawing with connection details.
- Design calculations.
- Design related reports.
- Engineering certification.

BIM Modeling Services

We take care to bring the most skilled civil engineers available to our staff, and our culture of integration leads us to form a strong team of professionals for every project. Our approach to project delivery is one which fosters collaboration between different disciplines to create thorough, high-quality designs. Our civil engineers are often involved in projects from the beginning of the design phase all the way through the completion of construction to ensure the client’s needs are met properly.

DESIGN AND FABRICATION TECHNOLOGY

เราใช้ซอฟท์แวร์ 3D TEKLA Structure ที่ทันสมัยที่สุด ให้ความช่วยเหลือในด้านการผลิตและวิธีการติดตั้งที่หน้างาน เช่นการสร้างแบบจำลอง 3 มิติและรายละเอียดในการผลิตที่ต้องเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เรายังดำเนินการออกแบบ โครงสร้างเหล็กชั่วคราว (temporary structural steel) โดยใช้วิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์

Factory & Warehouse โกดัง โรงงานพร้อมสร้าง
Factory & Warehouse โกดัง โรงงานพร้อมสร้าง
Factory & Warehouse โกดัง โรงงานพร้อมสร้าง

We Provide the Best Service in Industry​

เราคือผู้ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ต่อเติม ก่อสร้าง ครบวงจร มาตรฐานระดับสากล