About Us
ออกแบบ ติดตั้ง ต่อเติม ก่อสร้าง ครบวงจร มาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโรงงาน หรือ โกดังขนาดใหญ่

OUR STORY

บริษัท บริษัท พี.พี. เบสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทผู้รับเหมา ออกแบบ และผลิตติดตั้ง โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ครบวงจร สร้างโกดัง โรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย อาคารที่ออกแบบพิเศษ มาตรฐานสากล

ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กมามากกว่า 20 ปี เรามีทีมงาน ออกแบบประกอบ และติดตั้ง ที่มีประสบกรณ์และผ่านงานในระดับส่งออกไปยังต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งมั่นใจได้ว่าการบริการของเราจะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าทั้งมาตรฐานและด้านคุณภาพ และยังเป็นบริษัท ของคนไทย ที่ เป็นบริษัทเขียนแบบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ให้กับโครงการใหญ่ๆมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้นำเอาซอฟแวร์ TEKLA STRUCTURE เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นมั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมและความรู้ความเชี่ยวชาญในงานโครงสร้างเหล็กเป็นอย่างดี และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในด้านทำ Shop Drawing ซึ่งเราจะยังคงพัฒนาต่อไปสู่มาตรฐาน

คุณภาพ IS. 9001 : 2015 ในอนาคต โดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพในระบบการให้บริการของเรา ซึ่งจะครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขาย และเราจะพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อย่างไม่หยุดนิ่ง 

VALUES

COMMITMENT

การยึดมั่นและปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

INTEGRITY

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในขั้นที่สูงสุด

VALUES PEOPLE

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการยอมรับนับถือ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี

INNOVATION

ความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและสร้าง สรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน

LEARNING

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อการปรับปรุงและมุ่งไปสิ่งที่ดีกว่า

OUR MISSION

เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลงานการก่อสร้างและการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพระดับสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานเป็นอย่างดี ตลอดจนการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่มีส่วนสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้จัดส่งวัสดุหรือบริการ คู่ค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้รับเหมางาน ตลอดจนพนักงานของเรา.

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและเทคนิคงานผลิตโครงสร้างเหล็ก ( Design and Steel fabrication )
สร้างนวัตกรรมทั้งด้านการจัดการภายในและด้านเทคนิคของงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
เรียนรู้และสร้างมาตรฐานในองศ์กรให้ทันสมัยและพร้อมในการปรับตัวในการแข่งขันอยู่เสมอ

OUR STANDARD

ISO 9001 2008 certified

ISO 9001:2008 specifies requirements for a quality management system where an organization needs to demonstrate its ability to consistently provide product that meets customer and applicable statutory and regulatory requirements, and aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for continual improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements.
All requirements of ISO 9001:2008 are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size and product provided. Where any requirement(s) of ISO 9001:2008 cannot be applied due to the nature of an organization and its product, this can be considered for exclusion.

We Provide the Best Service in Industry​

เราคือผู้ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ต่อเติม ก่อสร้าง ครบวงจร มาตรฐานระดับสากล