บริการออกแบบ
ติดตั้ง ต่อเติม ก่อสร้าง ครบวงจร มาตรฐานระดับสากล

ONE STOP BUILDING SERVICES​

PASSION POSIBLE LIVING BEST

เราคือผู้ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ต่อเติม ก่อสร้าง ครบวงจร มาตรฐานระดับสากล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างโกดัง
ให้คำปรึกษาเบื้องต้น
เพื่อประเมินราคา

เราบริการการออกแบบ และสร้างโรงงาน โกดัง โกดังสำเร็จรูป ที่จอดรถสำเร็จรูป ที่พักคนงานสำเร็จรูป ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อประเมินราคาก่อนการสร้างจริง

ดำเนินการติดตั้ง
ก่อสร้าง และต่อเติม

เรามีทีมงานติดตั้ง และก่อสร้างอาคาร ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนอบรม ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ออกแบบ และผลิต
จากโรงงานที่มีมาตรฐาน

ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง ตามหลักวิศวกรรมโดยทีมวิศกรมืออาชีพ

บริการหลังการขาย
และการรับประกัน

เรามีบริการหลังการขายและรับประกัน ผลงานหลังการขาย ทุกบริการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนในแล้วงาน

VALUES

COMMITMENT

การยึดมั่นและปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

INTEGRITY

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในขั้นที่สูงสุด

VALUES PEOPLE

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการยอมรับนับถือ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี

INNOVATION

ความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและสร้าง สรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน

LEARNING

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อการปรับปรุงและมุ่งไปสิ่งที่ดีกว่า

OUR PRODUCT

เราคือผู้ให้บริการแบบ ONE STOP BUILDING SERVICES ที่รับออกแบบ ติดตั้ง ต่อเติม ก่อสร้าง ครบวงจร มาตรฐานระดับสากล ทั้งบ้าน โรงงาน โรงรถ โกดัง เรารับเป็นผู้ให้บริการทั้งหมด

01.

บ้านเดี่ยว โครงการหมู่บ้าน

เราออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง ตามหลักวิศวกรรมโดยทีมวิศกรมืออาชีพ พร้อม ติดตั้ง ก่อสร้าง และการรับประกัน

02.

โรงงาน

เราออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง ตามหลักวิศวกรรมโดยทีมวิศกรมืออาชีพ มาตราฐานระดับสากล จากทีมงานประสบการณ์ กว่า 20 ปี

03.

โกดังขนาดใหญ่

เราเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างโรงงานนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ทั้งด้านมาตรฐานและด้านคุณภาพ โดยเน้นนำเอาหลักวิชาการและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต

04.

ที่จอดรถ

เรามีความเชี่ยวชาญสูงในการ ออกแบบ ผลิตติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ อาคารที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ

สร้างโกดัง ออกแบบ ติดตั้ง ต่อเติม ก่อสร้าง

OUR SERVICE

บริษัท บริษัท พี.พี. เบสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ออกแบบและผลิตติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ อาคารที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ หอกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า เรามุ่งมั่นทำงาน เพื่อมองหาสิ่งที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจึงถูกออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจก่อสร้าง ดังนี้

BUILDINGS

GAS AND OIL

POWER PLANTS

INDUSTRIALS

PETROCHEMICALS

RESIDENCE

MISSION

เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลงานการก่อสร้างและการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพระดับสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานเป็นอย่างดี ตลอดจนการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่มีส่วนสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้จัดส่งวัสดุหรือบริการ คู่ค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้รับเหมางาน ตลอดจนพนักงานของเรา.

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและเทคนิคงานผลิตโครงสร้างเหล็ก ( Design and Steel fabrication )
สร้างนวัตกรรมทั้งด้านการจัดการภายในและด้านเทคนิคของงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
เรียนรู้และสร้างมาตรฐานในองศ์กรให้ทันสมัยและพร้อมในการปรับตัวในการแข่งขันอยู่เสมอ

OUR RECENT PROJECTS

คุณสามารถ เริ่มต้น และ จบที่เราได้ ไม่ต้องหาผู้รับเหมาหลายๆ เจ้า เราเป็นผู้ให้บริการแบบ ONE STOP BUILDING SERVICES ที่รับออกแบบ ติดตั้ง ต่อเติม ก่อสร้าง ครบวงจร มาตรฐานระดับสากล

เราดูแลคุณตั้งแต่ออกแบบ จดย้ายเข้า ตลอดจนการรับประกันและดูแลหลังการขาย

AAT – Gantry Structure Project

01.

SHIP YARDS BUILDING

02.

KO SAMUI PROJECT

03.

HARU JAPANESE

04.

NURSERY PLANT & CAFÉ

05.

HOTEL & RESTAURANT PATHUM THANI

06.
Clients
Projects
Repairing
Awards